+45 9678 0056


Støtte i eget hjem

Alternativet tilbyder støtte i eget hjem på landsplan og har specialiseret sig i at løse opgaver, som kommunernes egne støttekorps finder svære at håndtere.

Personer med behov for støtte i eget hjem har ofte en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som giver behov for socialpædagogisk hjælp til at skabe en tilværelse på egne præmisser.

Omfanget af støtte tager udgangspunkt i personens individuelle behov og gives som hjælp til selvhjælp.

Støtte kan f.eks. omfatte:

Formålet er at skabe en hverdag, hvor beboeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, som personen har. På den måde skaber vi ro og tryghed omkring personen.

Støtte i eget hjem

Alternativet tilbyder støtte i eget hjem på landsplan og har specialiseret sig i at løse opgaver, som kommunernes egne støttekorps finder svære at håndtere.

Personer med behov for støtte i eget hjem har ofte en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som giver behov for socialpædagogisk hjælp til at skabe en tilværelse på egne præmisser.

Omfanget af støtte tager udgangspunkt i personens individuelle behov og gives som hjælp til selvhjælp.

Støtte kan f.eks. omfatte:
  • støtte til at skabe struktur i hverdagen
  • støtte til at skabe og fastholde sociale netværk
  • støtte til at fastholde dagtilbud og tilknytning til behandlingstilbud
  • vejledning i personlig hygiejne
  • hjælp til indkøb, post, økonomi m.m.

Formålet er at skabe en hverdag, hvor beboeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, som personen har. På den måde skaber vi ro og tryghed omkring personen.

Frank Lund

KONTAKT

Afdelingsleder Frank Lund

41 77 65 62
fcl@ekkofonden.dk
Alternativet EKKOfonden