+45 9678 0056


Særligt tilrettelagte tilbud

Ikke alle passer ind i et etableret botilbud. Det kan der være mange forskellige årsager til. Nogle personer har behov for konstant støtte i alle døgnets 24 timer. Andre har en udadrettet og destruktiv adfærd, der gør det nødvendigt at skærme dem fra andre eller forhindre dem i at gøre skade på sig selv. Fælles for dem alle er, at deres behov for hjælp og støtte i hverdagen er så massivt, at det ikke kan opfyldes i et etableret botilbud. I sådanne tilfælde kan et særligt tilrettelagt tilbud være den bedste eller eneste løsning.

Alternativet skræddersyr rammerne omkring borgeren, så de møder den enkeltes individuelle behov og på den måde skaber ro og tryghed omkring personen. Formålet er at skabe en hverdag, hvor borgeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, vedkommende har.

Et særligt tilrettelagt tilbud starter altid med en udredning af borgerens handlemønstre. Samtidig er der stort fokus på at opbygge personlige relationer mellem personale og borger og skabe ro og tryghed omkring borgeren. Herefter afdækkes borgerens udviklingsmuligheder, og der lægges en langsigtet plan for den pædagogiske indsats.

De borgere, som vi modtager i særligt tilrettelagte tilbud hos Alternativet, har så store og invaliderende problematikker, at de aldrig vil kunne få et almindeligt liv. Det er dog vores overbevisning, at de med den rette støtte og hjælp kan få et meningsfyldt og værdigt liv.

Særligt tilrettelagte tilbud kan etableres over hele landet, således at der også i den fysiske placering tages hensyn til de individuelle behov.

Enkelmandsprojekter hos Alternativet

Særligt tilrettelagte tilbud

Ikke alle passer ind i et etableret botilbud. Det kan der være mange forskellige årsager til. Nogle personer har behov for konstant støtte i alle døgnets 24 timer. Andre har en udadrettet og destruktiv adfærd, der gør det nødvendigt at skærme dem fra andre eller forhindre dem i at gøre skade på sig selv. Fælles for dem alle er, at deres behov for hjælp og støtte i hverdagen er så massivt, at det ikke kan opfyldes i et etableret botilbud. I sådanne tilfælde kan et særligt tilrettelagt tilbud være den bedste eller eneste løsning.

Alternativet skræddersyr rammerne omkring borgeren, så de møder den enkeltes individuelle behov og på den måde skaber ro og tryghed omkring personen. Formålet er at skabe en hverdag, hvor borgeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, vedkommende har.

Et særligt tilrettelagt tilbud starter altid med en udredning af borgerens handlemønstre. Samtidig er der stort fokus på at opbygge personlige relationer mellem personale og borger og skabe ro og tryghed omkring borgeren. Herefter afdækkes borgerens udviklingsmuligheder, og der lægges en langsigtet plan for den pædagogiske indsats.

De borgere, som vi modtager i særligt tilrettelagte tilbud hos Alternativet, har så store og invaliderende problematikker, at de aldrig vil kunne få et almindeligt liv. Det er dog vores overbevisning, at de med den rette støtte og hjælp kan få et meningsfyldt og værdigt liv.

Særligt tilrettelagte tilbud kan etableres over hele landet, således at der også i den fysiske placering tages hensyn til de individuelle behov.

KONTAKT

Kirsten B. Olsen

41 77 65 21
kbo@ekkofonden.dk
Få EKKOmagasinet i din indbakke